سه شنبه, 02 20th

Last updateدوشنبه, 19 Feb 2018 7pm

گردش ، ورزش ، نشاط   همراه با  انجمن گردشگري ورزشي

بيوگرافي ورزشي استاد رضا خوش سرور

بيوگرافي ورزشي  استاد رضا خوش سروررضا خوش سرور رئیس انجمن گردشگری ورزشی

رئیس انجمن گردشگری ورزشی جمهوری اسلامی ایران

 

1-  بنيانگذار هنر رزمي توآدو درجهان ( از سال 1376 )

2-  شروع ورزش رزمي ( كونگ فو توآ ) سال 1356

3-  مربي و داور درجه 1 فدراسيون هنرهاي رزمي و كونگ فو

4-  دارنده حكم تربيت مدرس داوري مبارزات آزاد و نيمه آزاد

5-  دارنده حكم شالبند سبز از بنيانگذار سبك كونگ فو توآ

6-  معاون فني فدراسيون ورزشهاي رزمي در سال 1375

7-  اولين سرمربي تيم ملي فدراسيون كونگ فو، ووشو دربخش مبارزات سانشو  

     درسال 1375

8-  سرمربي تيم نايب قهرمان مسابقات آسيايي سانشو در سال 1375 ( كشور 

     فيليپين )

9-  مسوول كميته آموزش فدراسيون ورزشهاي رزمي درسال 1375

10- مسوول كميته مربيان فدراسيون ورزشهاي رزمي درسال 1375

11- مسوول كميته آزمون فدراسيون ورزشهاي رزمي درسال 1375

12- موسس و صدر هيات رييسه انجمن بين المللي كونگ فو ( با مجوز وزارت

      كشور )

13- موسس و صدر هيات رييسه انجمن بين المللي توآدو ( با مجوز وزارت كشور )

14- مسئول كميته مسابقات در فدراسيون هنرهاي رزمي و كونگ فو

15- دارنده گواهينامه علم مديريت در ورزشهاي همگاني

16- دارنده گواهينامه دوره آموزش بيومكانيك و مهندسي ورزشي از آكادمي ملي المپيك

17- دارنده گواهينامه شركت در طرح آموزش مستمر مربيان در سازمان تربيت بدني

18- رييس انجمن دفاع شخصي توان دو در فدراسيون ورزشهاي همگاني

19- رييس انجمن كشتي آليش در فدراسيون ورزشهاي همگاني

20- رييس سبك توآدو درفدراسيون ورزشهاي رزمي

21- رييس سبك توآدو دركميته مستقل كونگ فو

22- رييس سبك توآدو در انجمن كونگ فو

23- مسوول كميته داوران انجمن كونگ فو

24- مسوول كميته سبك هاي تحت پوشش انجمن كونگ فو

25- مسوول كميته داوران هيات ورزشهاي رزمي استان تهران درسال 1375

26- نايب رييس سبك شائولين ووشو در سال 1375

27- دارنده حكم مربيگري سطح يك تاي چي چوان ووشو در سال 1372

28- سرمربي تيم سوپراستاردر كشورامارات عربي متحده

29- رييس كميته كشتي آليش استان تهران

30-سرمربي تيم هنررزمي توآدو دراولين دوره مسابقات بين المللي توآدو دركشورامارات

31-سرمربي تيم هنررزمي توآدو دردومين دوره مسابقات بين المللي توآدو دركشورامارات

32- سرمربي تيم هنررزمي توآدو درمسابقات آزاد جام كشورهاي اسلامي در كشورسوريه

33-مقام اول مسابقات اجراي تكنيك هاي پنجه مرگ درسال 1372

34- مقام اول مسابقات اجراي تكنيك شمشيرسامورايي درسال 1372

35- مقام اول مسابقات مبارزات آزاد مايانه در سال 1372

36- دارنده حكم تكميلي مبارزات آزاد سانشو درسال 1375

37- دارنده حكم كمربند مشكي دان 5 تكواندو از كشورامارات عربي متحده

38- نائب رئيس انجمن داژبال ( ورزش وسطي ) در فدراسيون ورزشهاي همگاني

39- مسئول كميته فني انجمن داژبال در فدراسيون ورزشهاي همگاني

40- رئيس انجمن گردشگري ورزشي

41- عضو كميته ملي راهبردي گردشگري ورزشي در سازمان ميراث فرهنگي ...

محل قرارگیری: صفحه اصلی آیین نامه انجمن بدون مجموعه بيوگرافي ورزشي استاد رضا خوش سرور