سه شنبه, 02 20th

Last updateدوشنبه, 19 Feb 2018 7pm

گردش ، ورزش ، نشاط   همراه با  انجمن گردشگري ورزشي

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
بررسي و نقد طرح « برنامه ملي توسعه گردشگري ايران» نگارش یافته توسط واحد آموزش 2462
گردشگري به عنوان يک سيستم نگارش یافته توسط واحد آموزش 1991
گردشگری پايدار نگارش یافته توسط واحد آموزش 1930
برنامه ریزی بازار گردشگری نگارش یافته توسط واحد آموزش 2027
گردشگری الکترونیکی نگارش یافته توسط واحد آموزش 1948
گردشگري و عدالت جويي نگارش یافته توسط واحد آموزش 2009
انواع جاذبه ها گردشگري نگارش یافته توسط واحد آموزش 2246
گردشگري و تكنولوژي نگارش یافته توسط واحد آموزش 1812
ماهيت گردشگري در عصر حاضر نگارش یافته توسط واحد آموزش 2078
مبانی و حقوق جهانگردان از دیدگاه منابع اسلامی نگارش یافته توسط واحد آموزش 1926
مزيت‌هاي سرمايه گذاري در صنعت گردشگري ايران نگارش یافته توسط واحد آموزش 2225
اصل انتشار مكاني در گردشگری نگارش یافته توسط واحد آموزش 1762
ماهيت گردشگري در عصر حاضر نگارش یافته توسط واحد آموزش 1788
جغرافيا و صنعت توريسم نگارش یافته توسط واحد آموزش 1830
گردشگری و اشتغال نگارش یافته توسط واحد آموزش 1834
محل قرارگیری: صفحه اصلی بانک مقالات گردشگری