سه شنبه, 02 20th

Last updateدوشنبه, 19 Feb 2018 7pm

گردش ، ورزش ، نشاط   همراه با  انجمن گردشگري ورزشي

برنامه ریزی بازار گردشگری

برنامه ریزی بازار گردشگری

برنامه ریزی بازار گردشگری

بازاريابي گردشگري براي يک کشور يا يک منطقه امري ضروري است .بازاريابي به گردشگران بالقوه اطلاعاتي درباره آنچه که منطقه مشخصي مي تواند ارائه کند عرضه مي نمايد وأنها را نسبت به بازديد از ان ترغيب مي کند.

برنام ريزي بازار ،همانطور که به توسعه محصولات توريستي مرتبط است ،بايد به عنوان بخشي از فرايند برنامه ريزي کلي گردشگري در نظر گرفته شود.بازاريابي فعاليتهاي چندي را در بر دارد از آن جمله اند :

تعيين اهداف بازاريابي،تدوين راهبرد بازاريابي،تهيه و اجرا برنامه ترويج و ارائه خدمات اطلاع رساني گردشگري.برنامه ربزي بازار را مي توان براي گردشگراني بين المللي و داخلي و يا به صورت ترکيبي براي هر دو انجام داد.

 تعيين اهداف بازاريابي

تعيين اهداف بازاريابي در شيوه برنامه ريزي جامع و منسجم ،به اهداف بازار از نظر نوع و تعداد گردشگرانيي که بايد جذب شوند ، بستگي دارند.اهداف بازار بر مبناي بازارهايي تنظيم مي شوند که با اجراي درست برنامه هاي توسعه و بازار يابي قابل جذب هستند .

اهداف بازار به طور معمول براي دورههاي پنچ سال تنظيم مي شوند.اين اهداف در قالب اعدادي تقريبي در مورد تعداد توريست هايي که وارد مي شوند به تفکيک نوع،متوسط ميزان اقامت،کشورها يا مناطق  مبدا در کشور و ساير ويژگيها بيان مي شود.بازار هدف مورد نظر بايد به دقت با محصول گردشگري ارائه شده در منطقه ، انواع توريست ها و شيوه گردشگري مورد نظر مرتبط باشد.اين گروه ها مي توانند شامل موارد زير باشند:

گردشگران که علاقه انها به تماشاي مناظر است يا به گردشگاه هاي ساحلي توجه دارند،توريست هايي با علايق خاص يه طبيعت ،فرهنگ و ماجراجويي ، توريست هاي قومي و مسافران عبوري گشتهاي تفريحي ، برخي بازارهاي توريستي متشکل از گردشگرانيي است که مقاصد مکاني متعددي را براي بازديد در نظر دارند.ديدار اين گردشگران از يک کشور بخشي از بازديد مجموعه چند کشور است.اما در ديگر بازارها گردشگران مقصد مکاني واحدي دارند .

در مناطق گردشگری توسعه يافته ، اهداف بازاريابي ممکن است با تغيير نوع بازار مرتبط باشد.از آن جمله ، هدف گيري بازارهايي با کيفيت بالاتر يا بازارهايي با گرايش خاص است.البته چنين اهدافي بايد با تغييرات مربوطه در محصول گردشگري حاصل از جاذبه ها ، امکانات و خدمات منطقه ،هماهنگ شود.

تدوين استراتژي بازاريابي گردشگری

استراتژي بازاريابي موثرترين رويه اجرايي را به منظور حصول اهداف بازاريابي تدوين مي نمايد.براي مثال استراتژي مي تواند شامل نکات زير باشد:

·    ايا بازاريابي از جنبه اي عام برخوردار است.يعني گردشگرانيي با اهداف کلي را مد نظر دارد يا انتخابي است و به سمت انواع خاص از بازارهاي توريستي هدايت شده است .بازارهاي اوليه ،ثانويه و فرصتها مشخص مي گردند.

·    انواع کلي فنون ترويجي را که مي توان مورد استفاده قرار داد و مواردي که بايد از آن فنون استفاده نمود مثل مجريان تورها ، مشتريان تورها (گردشگران)و يا ترکيبي از اين دو .

·    زمانبندي يا برنامه اولويت تلاشهاي ترويجي در مورد انواع بازار يا کشورهاي خاص.جدول زمانبندي به برنامه زمانبندي طرحهاي توسعه گردشگري بستگي دارد .

·    ارائه تصويري از منطقه و واقعيتهاي آن .يک منطقه توريستي که به تازگي در حال توسعه يافتن است نيازمند ايجاد تصويري مطلوب از خود است پيش از آنکه به يک فعاليت ترويجي خاص دست يابد.

·        ذکر موانع خاص که بايد پشت سر گذارده شوند ،نظير اينکه اخيرا در منطقه، يک بي ثباتي سياسي و يا يک سانحه طبيعي روي داده است.

·    آيا دفاتر تبليغاتي در کشورهاي عمده مبدا گردشگران ايجاد شوند يا با نمايندگان بازار يابي محلي در آن کشورها قراردادهايي منعقد گردد و يا اينکه امر تبليغ را دفتر اصلي ، راساً عهده دار شود.

·        در نظر گرفتن موارد احتمالي از قبيل بازگشايي بازارهاي تعطيل شده .

استراتژي بازاريابي بايد اهداف بلند مدت و کوتاه مدت را مورد لحاظ قرار دهد. به اين طريق زير بناها به گونه اي پي ريزي مي شوند که اهداف بلند مدت را تحقق بخشند اما اهداف کوتاه مدت به صورتي خاصتر برنامه ريزي خواهند شد.استراتژي بازاريابي بايد مستمراًمورد بازبيني قرار گيرد.در صورت ضرورت امکان تعديل آن وجود خواهد داشت.البته اين امر به روند بازار و هر گونه تغيير در برنامه توسعه محصولات توريستس بستگي دارد.

 تهيه برنامه ترويج

برنامه ترويج بر پايه ملاحظات چندي تهيه مي شود.از آن جمله اند ؛ استراتژي بازاريابي ،شناخت کانال خاص توزيع در بازاريابي ،فنون ترويج در اختيار و ميزان بودجه . چنين برنامه اي به طور معمول براي دوره اي 3 تا 5 ساله تهيه مي شود.اين برنامه بر حسب سال ،شيوه هاي ترويجي که بايد به کار روند و ميزان هزينه هاي تخميني مشخص مي شود.هزينه هاي جاري از قبيل هزينه تعمير و نگهداري دفاتر در کشورهاي مبدا گردشگران و دفاتر محلي اطلاع رساني گردشگري به طور معمول در بودجه ترويجي آورده مي شود.مرسوم ترين فنون ترويجي به قرار زير است:

·    تهيه نشريات از قبيل بروشورها ،پوسترها ،نقشه ،کارت پستالها و دفترچه راهنماي دفاتر توريستي و توزيع اين نشريات ميان دفاتر توريستي ،مجريان تورها و گردشگران .

·    تهيه امکانات صوتي و تصويري از قبيل :اسلايد ،فيلم ،نمايشهاي ويديويي براي استفاده در همايشهاي مرتبط با امر سفرو در ديگر برنامه هاي معرفي کننده .

·    آگهي در روزنامه ها ،مجلات ،تلويزيون به منظور آگاهي دادن به گردشگران و آگهي در انتشارات صنعت گردشگري به منظور مطلع ساختن مجريان تورها .

·        شرکت در نمايشگاههاي توريستي ، که اکنون همه ساله در اروپا ، آمريکاي شمالي و شرق آسيا برگزار مي شوند .

·        انجام سفرهاي خاص ترويجي به کشورهاي مبداء تورستها به منظور برقراري تماس با دفاتر توريستي و مجريان تورها .

·        دعوت و پذيرايي از مجريان تورها و عکاسان و نويسندگان در زمينه مسائل سفر .

·    تهيه و نشر کتب راهنما و اطلاعات عمومي درباره ي  منطقه در صورتي که جهت فروش به صورت تجاري در دسترس مراجعين نباشد . اين کتابها را مي توان به منظور جبران هزينه ي نشر آنها به فروش رسانيد .

بازاريابي انواع تخصصي گردشگري از قبيل ؛ گردشگري مبتني بر سنتها و گردشگري گشتهاي دريايي به دانش و آگاهي و متون ترويجي خاص نيازمند است .

تبليغ در باره ي يک ناحيه و جاذبه هاي و امکانات آن بايد دقيق و مقرون به صحت باشد . اگر امر تبليغ موجب معرفي نادرستي از ناحيه گردد و گردشگران با اين تبليغات نادرست جذب شوند ، اين امر به نارضايتي آنها خواهد انجاميد . در نتيجه گردشگران به دوستان خود توصيه خواهند کرد که از ناحيه مورد نظر ديدار نکرده و در رسانه هاي عمومي کشورهاي مبداء گردشگران چهره ي نامناسبي از ناحيه معرفي خواهد شد . بر اساس قوانين فعلي حمايت از مصرف کنندگان صنعت گردشگري ، که اينک در بسياري کشورها پذيرفته شده است ، ارائه اطلاعات نادرست موجب پيگرد قانوني مجريان تورها خواهد شد .

امر تبليغ بايد با هماهنگي نزديک بخشهاي خصوصي و دولتي صورت پذيرد . يک رويه معمول تاسيس يک کميته مشترک تبليغاتي به منظور هماهنگ سازي و اجراي فعاليتهاي تبليغي است . اين کميته به صورت مشترک از سوي بخشهاي دولتي و خصوصي تامين مالي مي گردد . در عين حال بخش خصوصي به تبليغ در مورد مؤسسات خود ادامه مي هد . دولت بايد به منظور تو فيق امر گردشگري بودجه ي مناسبي براي سهم خود در بازاريابي آن تخصيص دهد . همزمان به جهت استفاده کارآمد از منابع مالي موجود فرآيند بازاريابي بايد به دقت برنامه ريزي شود . اغلب در مواردي که منابع مالي دولتي براي تبليغ با محدوديت هايي مواجه است ، شرکتهاي هواپيمايي ملي از طريق دفاتر خارج از کشور خود مي توانند کمک مهمي در امر تبليغ صورت دهند .

تدارک خدمات اطلاع رساني گردشگری

فراهم کردن اطلاعات براي گردشگران قبل و بعد از ورود به مقصد ، يکي از وضايف مهم بازاريابي به شمار مي رود . انواع مختلفي از اطلاعات را بايد ارائه نمود . اطلاعات عمومي در مورد تاريخ ، جغرافيا و فرهنگ ناحيه ، جاذبه ها ، خدمات و امکانات در دسترس و هزينه هاي مربوط آنها ، اطلاعات مربوط به حمل و نقل ، مراکز خريد ، امکانات بهداشتي و پستي ، کنسولگري ها ، سفارتخانه ها و نهادهاي مذهبي و ديگر اطلاعات خاص از آن جمله هستند . همان طور که در فصل ششم مورد تاکيد قرار گرفت دادن اطلاعات در مورد آداب و رسوم ، نحوه ي پوشش و شئونات رفتاري ، رويه ي انعام دادن و برخي مسائل امنيتي که بايد آنها را در نظر داشته باشند از اهميت بسياري برخوردار است .

دفاتر اطلاع رساني توريستي بايد در نقاط مناسب ايجاد شده و از نيروي انساني مجرب در آنها استفاده شود . کارکنان دفاتر اطلاع رساني بايد در صورت ضرورت از قابليت کافي در دانستن زبان خارجي برخوردار باشند . در اغلب موارد ايجاد مراکز اطلاع رساني توريستي يک روش موفق به شمار مي رود . مراکز توريستي علاوه بر ارائه اطلاعات ، شامل نمايشگاههايي است و برنامه هاي نمايشي صوتي – تصويري ، نشريات ، اسلايد و ديگر موارد را براي فروش عرضه مي نمايند .

محل قرارگیری: صفحه اصلی بانک مقالات گردشگری برنامه ریزی بازار گردشگری