سه شنبه, 02 20th

Last updateدوشنبه, 19 Feb 2018 7pm

گردش ، ورزش ، نشاط   همراه با  انجمن گردشگري ورزشي

راهنمای تور چه خصوصیاتی باید داشته باشد

راهنمای تور چه خصوصیاتی باید داشته باشد

راهنمای تور چه خصوصیاتی باید داشته باشد

يك تور ليدر هر اندازه توان انجام كارهاي بيشتري را داشته باشد ارجمند تر خواهد بود . تور ليدر بايد همواره آمادگي رويارويي با موارد اضطراري را همانند كارهاي روزمره خود داشته باشد . وظايف او مانند سركرده پيشاهنگان ، فرمانده سربازان يا مدير اداره است . بسته به نوانمندي و كار آزمودگي ، يك سرپرست گروه مي تواند بخشي و يا همه وظايف راهنماي محلي را خود عهده دار شود . اگر او با محل آشنا باشد مي تواند براي توضيح دادن ديدني ها با راهنماي محلي همكاري كند . داد و ستد، نقطه نظرها ، داستان ها ، لطيفه ها و ترانه ها آميزه اي خوشايند را پديد مي آورد . پيش از عهده دار شدن سرپرستي تور راهنما بايد براي تبليغ تور و مسافر گيري تلاش كند

راهنما همراه گروه سفر مي كند و رابط ميان مسافران و شركت برگزار كننده تور است . راهنما مسافران رابه هنگام دشواريهاي شخصي كمك مي كند و بر انجام درست برنامه و كارها نظارت دارد و حساب و كتاب هزينه را از آغاز تا پايان نگاه مي دارد.

به علت همساني و تداخل وظايف ، جداسازي و مرزبندي دقيق ميان اصطلاحات همراه ، راهنماي تور و حتا سرپرست دشوار است . راهنمايان حرفه اي تور گذران زندگي خود يا بيشترين بخش از آن را از راه همراهي مسافرين انجام مي دهند . بيشتر انها در كشورهاي جهانگرد پذير زندگي مي كنند و در پي سال هاي سال كار ، با منطقه اي كه در آن كار مي كنند به خوبي آشنا شده اند . با اينكه كار موقعيتي بسيار خوب براي سفر و آشنايي با مردمان تازه فراهم مي آورد اما آنچنان دلفريب نيست ، مشكلاتي همچون امكان همسفر بودن با مسافران ناسازگار و درد سر آفرين در تورها ، پيش آمدن دشواريهاي پيش بيني نشده و باز دارنده در كارهاي روزمره و برنامه تور و پيامدهاي ناشي از اين شيوه زندگي كه بر روي روابط و زندگي شخصي هم تاثير مي گذارد از جذابيت اين كار مي كاهد .

حرفه اي ها معمولا با يك برگزار كننده تور مشخص كار مي كنند آنان معمولا به چندين زبان سخن مي گويند و با آداب و رسوم و فرهنگ مناطق شخصي خود آشنا هستند . دوره هاي آموزشي كه براي اين كار مي گذارند بيشتر به صورت كار با حقوق كم براي كار آموزي نزد كار آزمودگان و كهنه كاران است

واحد اموزش انجمن گردشگری ورزشی

محل قرارگیری: صفحه اصلی بانک مقالات گردشگری راهنمای تور چه خصوصیاتی باید داشته باشد