سه شنبه, 02 20th

Last updateدوشنبه, 19 Feb 2018 7pm

گردش ، ورزش ، نشاط   همراه با  انجمن گردشگري ورزشي

قابل توجه مسئولین محترم انجمن گردشگری ورزشی

ettlaeyeh 13

 بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم هیات رئیسه ، مسئولین کمیته های متناظر انجمن در استان ها ، مسئولین و اعضاء کمیته های زیر مجموعه انجمن گردشگری ورزشی می رساند با توجه به سیاستگذاری ، برنامه ریزی بهینه و در پیش رو در سال 1396 ( بر طبق تقویم اجرائی انجمن ) و تبدیل به احسن تعدادی از مسئولین انجمن ، کلیه ابلاغ های صادره در سال 1395 از درجه اعتبار ساقط و ابلاغ های جدید و انتصاب های تعیین شده در گردهمائی مسئولین انجمن ( مرداد 1396 ) تقدیم حضور خواهد شد/.

محل قرارگیری: صفحه اصلی آرشیو اخبار و اطلاعیه ها قابل توجه مسئولین محترم انجمن گردشگری ورزشی