سه شنبه, 02 20th

Last updateدوشنبه, 19 Feb 2018 7pm

گردش ، ورزش ، نشاط   همراه با  انجمن گردشگري ورزشي

حركت بدون توقف در فدراسيون ورزشهاي همگاني

j.f

  جلسه مشترك مسئولين فدراسيون ورزشهاي همگاني و تعدادي از روساي انجمن ها از ساعت 11 الي 14 روز شنبه مورخ 20 ارديبهشت ماه ، در محل دفتر رياست فدراسيون ورزشهاي همگاني برگزار شد.

 در اين جلسه 3 ساعته كه با حضور دكتر مجدآرا ( رياست فدراسيون ) ، دكتر دوست محمدي ( نايب رئيس فدراسيون ) ، صفري ( نايب رئيس دوم فدرسيون و مسئول دفتر مشترك امور انجمن ها ) ، خانم زاهد منش ( نايب رئيس امور بانوان فدراسيون ) ، دكتر علم ( دبير فدراسيون ) ، دكتر ميرزماني ( رييس آكادمي ملي ورزشهاي همگاني ) و همچنين روساي انجمن هاي گردشگري ورزشي ، ورزش داژبال ، آمادگي جسماني ، بازيهاي الكتريكي ، بهكاب برگزار گرديد ، در خصوص معرفي آقاي شهرام علم ( بعنوان دبير جديد فدراسيون )، بررسي عملكرد انجمن ها در سال 92 ، بررسي تقويم و برنامه هاي اجرائي انجمن ها در سال 93 ، ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات بمنظور فعاليت هاي موثرتر در سال 1393 ، بحث و تبادل نظر شد و مقرر گرديد با حمايت همه جانبه مسئولين فدراسيون ورزشهاي همگاني ، حركتي بدون توقف و جهش دار توسط انجمن هاي تحت پوشش در جهت بسط و گسترش ورزشهاي همگاني در سال 93 صورت پذيرد.

 انجمن گردشگري ورزشي ، ضمن تقدير و تشكر از برگزاري جلسه پربار و مطلوب مذكور ، اميد به آن دارد تا سال 1393 سالي پربار و موفق براي فدراسيون ورزشهاي همگاني و  كليه رشته هاي تحت پوشش در فدراسيون مذكور باشد.

 

محل قرارگیری: صفحه اصلی اسامی مسئولین کمیته ها بدون مجموعه حركت بدون توقف در فدراسيون ورزشهاي همگاني